Choose format

In stock
NOK 479

Digital kompetanse i skolen

2. utgave
Både i utformingen av utdanningspolitikk, forskning og pedagogisk praksis står vurderingen av digital kompetanse sentralt for å forstå norsk skole nå og utfordringer i årene som kommer.

Spørsmål om digital kompetanse i og utenfor skolen har ikke blitt mindre aktuelle i løpet av de fem årene som er gått siden første utgave av boka kom. Dette er en gjennomgående revisjon. Store deler av forrige utgave er erstattet med nyere forskning og eksempler som tar pulsen på status for digital kompetanse. Andre deler er skrevet om og tilpasset de utfordringer som skole og læring med digitale medier står overfor.

En annen vesentlig endring siden førsteutgaven er implementeringen av Kunnskapsløftet i 2006. Digital kompetanse er et sentralt område i de ulike fagplanene, men det gjenstår mye m.h.t. mål, innhold og metodikk for et slikt kunnskapsområde. Det er derfor behov for en grunnleggende innføring i de ulike måtene den digitale kompetansen kommer til syne på i skolen, og de utfordringene den bringer på banen.

Digital kompetanse i skolen er skrevet for studenter, lærere og skoleledere som trenger basiskunnskap om hva digital kompetanse innebærer i pedagogisk praksis.

Detailed information

  • Pages: 200
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215016276
  • Publication date: 25.06.2010
  • Book group: 215

Ola Erstad

Ola Erstad er første amanuensis ved Pedagogisk Forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo. Han har vært forskningsleder ved Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU), Universitetet i Oslo og har gjennom flere år arbeidet med prosjekter i grenseland mellom medier og pedagogikk.
More about the author