Ola Erstad

Ola Erstad

Ola Erstad er første amanuensis ved Pedagogisk Forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo. Han har vært forskningsleder ved Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU), Universitetet i Oslo og har gjennom flere år arbeidet med prosjekter i grenseland mellom medier og pedagogikk.

Books by Ola Erstad