Choose format

In stock
NOK 519

Drama i barnehagen

3. utgave
Drama i barnehagen gir en solid innføring i dramafagets teori og praksis, relatert til arbeid i barnehagen og de første trinn i grunnskolen.

Forfatteren presenterer dramafagets muligheter med utgangspunkt i barnets dramatiske lek, det lekende og skapende mennesket. Dramafagets ulike sjangre, metoder og teknikker kommer til konkret uttrykk i praktiske undervisningsopplegg for ulike aldersgrupper. I denne tredje utgaven inngår også nye tekster som gir inspirasjon til det praktiske dramaarbeidet i barnehagen og grunnskolens første trinn.
Med fokus på dramafagets egenart og barnets utvikling, begrunner forfatteren hvorfor faget bør være sentralt i barnehage og skole og viser hvordan drama kan berike og stimulere det enkelte barns individuelle og sosiale utvikling.

Boka formidler kunnskap om ulike dramatiske uttrykksformer, metoder og teknikker og gir veiledning i hvordan drama kan gi barna estetiske opplevelser og erfaringer som del av deres allsidige og helhetlige utvikling.

Denne tredje utgaven er oppdatert i forhold til nye ramme- og læreplaner for barnehage og skole. Nye tekster er tatt inn og konkretisert i praktiske undervisningsopplegg, bl.a. med tanke på det flerkulturelle aspektet i barnehage og skole.

Drama i Barnehagen retter seg primært mot studenter i førskolelærerutdanningen og mot lærere og førskolelærere som arbeider med barn i barnehagealder og i grunnskolens første trinn.

Detailed information

  • Pages: 304
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215017082
  • Publication date: 16.06.2010
  • Book group: 215

Aud Berggraf Sæbø

Aud Berggraf Sæbø er professor emerita ved Universitetet i Stavanger. Hennes forskningsinteresse er kreative og estetiske læreprosesser i faglig og tverrfaglig arbeid. Hun har blant annet skrevet bøkene Drama - et kunstfag (1998), Drama i barnehagen (2010), Drama som læringsform (2016) og er medforfatter av Ibsen og Holberg i skolen (2007).
More about the author