Aud Berggraf Sæbø

Aud Berggraf Sæbø

Aud Berggraf Sæbø er professor emerita ved Universitetet i Stavanger. Hennes forskningsinteresse er estetiske læreprosesser i faglig og tverrfaglig arbeid. Sæbøs doktorgradsavhandling har tittelen «Drama og elevaktiv læring» (2009), og hun har bl.a. skrevet bøkene «Drama som læringsform» (2016), «Drama - et kunstfag» (1998), «Drama i barnehagen» (2010) og er medforfatter av «Ibsen og Holberg i skolen» (2007).

Books by Aud Berggraf Sæbø