Choose format

In stock
NOK 449

Dybdelæring

- en flerfaglig, relasjonell og skapende tilnærming
Hva er dybdelæring? Hva er det dybde tilfører læring?

Denne boka presenterer et grunnleggende annet syn på læring og dybdelæring enn en ensidig kognitiv forståelse. Forfatterne viser at læring skjer gjennom samskaping mellom ulike aktører, og de transformerer (dybde)læring til å være kroppslig, relasjonell, skapende, affektiv og kognitiv læring - på en og samme gang.

Empirien er hentet fra det flerfaglige forsknings- og utviklingsprosjektet «200 milliarder og 1,» der naturfag, religionsfag og kunstfag møtes. I møtet mellom to ungdomsskoler, en lærerutdanning, et teaterhus og Den kulturelle skolesekken skapes sanselig didaktisk design.

Forfatterne har gått inn i disse møtene og formet et svar på hva flerfaglig læring kan være, og hva som er verdien i slik læring.

Målgruppene for boken er studenter i grunnskolelærerutdanningen, studenter i PPU, ulike lærerprofesjonsrettede masterløp og lærere under videreutdanning.

Detailed information

  • Pages: 200
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215029726
  • Publication date: 08.01.2019
  • Book group: 215

Tone Pernille Østern

er professor i kunstfagdidaktikk med vekt på dans ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU. Hun er studieprogramleder for toårig master i fagdidaktikk. Hun interesserer seg for deltakende kunst og fagdidaktikk, inkluderende didaktiske praksiser, performativitet i forskning, læring og undervisning, a/r/tografi, didaktisk designforskning, ekspandert koreografi og kroppslig læring.
More about the author

Thomas Dahl

er professor i organisasjon og ledelse ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU. Han underviser i organisasjon og ledelse, læringsteori og vitenskapsteori. Hans hovedinteresser er kunnskaping: Hvordan blir ulike typer kunnskap til, hvordan brukes de og hvilken rolle spiller de i hverdags- og arbeidsliv?
More about the author

Jesper Aagaard Petersen

More about the author

Anna-Lena Østern

Anna-Lena Østern er professor i fagdidaktikk innen estetiske fag ved NTNU.
More about the author

Staffan Selander

Staffan Selander har doktorgrad i pedagogikk og er professor i didaktikk ved Lærerhøgskolen i Stockholm, samt professor II ved Høgskolen i Vestfold. Han har ledet en rekke forskningsprosjekter omkring multimodale tekster, leker, estetiske læringsprosesser og digitale læringsressurser.

Selander er blant annet leder for forskningsteamet DidaktikDesign ved universitetet i Stockholm, og redaktør for nettjournalene "IARTEM e-journal" og "Designs for learning".
More about the author