Choose format

In stock
NOK 1 029

Ekspropriasjonserstatningsloven

Lovkommentar. 4. utgave
Ekspropriasjonserstatningsloven inneholder de viktigste reglene om vederlag ved ekspropriasjon av fast eiendom.

Denne lovkommentaren inneholder en grundig omtale av hver enkelt paragraf i loven, oppdatert med de siste lovendringer og rettspraksis. Boken er à jour pr. september 2018.

Boken retter seg mot dommere, jurister og andre som befatter seg med ekspropriasjon av fast eiendom. Viktige ekspropriasjonsrettslige regler er begrunnet og drøftet slik at også studenter skal ha glede av boken.

Detailed information

  • Pages: 288
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215027432
  • Publication date: 22.02.2019
  • Book group: 221

Bjørn Stordrange

Bjørn Stordrange er partner i advokatfirma Sands hvor han arbeider hovedsakelig med prosedyre i sivile saker og økonomiske straffesaker. Han har omfattende erfaring med fast eiendomssaker, særlig innenfor ekspropriasjonsrett og reguleringsspørsmål. Etter å ha arbeidet på Universitetet i Oslo i en årrekke, har han både teoretisk og praktisk kompetanse i alle spørsmål som gjelder fast eiendom. Stordrange sitter i en rekke styrer, bl.a. i norske aksjeselskaper, og han har skrevet bøker og lærebøker innenfor eiendom, statsforfatningsrett og økonomisk kriminalitet. Han prosederer jevnlig slike spørsmål for Høyesterett og har hatt møterett for Høyesterett siden 1998. Han har doktorgrad fra Universitetet i Oslo, 1988.
More about the author

Ove Chr. Lyngholt

Ove Christian Lyngholt er partner i Advokatfirma Tofte DA hvor han hovedsakelig arbeider med ekspropriasjonsrett. Han fikk møterett for Høyesterett i 1993 og har deretter ført et stort antall ekspropriasjonssaker for Høyesterett. Han har drevet omfattende foredragsvirksomhet om ekspropriasjonsrettslige temaer og har i en årrekke vært medlem og leder av advokatforeningens lovutvalg for skjønns-, ekspropriasjons- og vassdragsrett.
More about the author