Ove Chr. Lyngholt

Ove Chr. Lyngholt

Ove Christian Lyngholt er partner i Advokatfirma Tofte DA hvor han hovedsakelig arbeider med ekspropriasjonsrett. Han fikk møterett for Høyesterett i 1993 og har deretter ført et stort antall ekspropriasjonssaker for Høyesterett. Han har drevet omfattende foredragsvirksomhet om ekspropriasjonsrettslige temaer og har i en årrekke vært medlem og leder av advokatforeningens lovutvalg for skjønns-, ekspropriasjons- og vassdragsrett.

Books by Ove Chr. Lyngholt