Choose format

In stock
NOK 279

Feminisme i islam

Feministiske perspektiver på islam er i sterk vekst internasjonalt så vel som i norske muslimske miljøer - og har lange historiske røtter.

Religionsviter Marianne Hafnor Bøe presenterer bredden i feministiske tolkninger av islam. Hun løfter fram aktuelle feministiske diskusjoner om forholdet mellom mann og kvinne, kvinners lederskap, og ulike temaer knyttet til kropp og seksualitet som tar utgangspunkt i islam. Og hun gir innsikt i hvordan Koranen og hadith-litteraturen tolkes fra et feministisk ståsted - så vel som å vise oss de feministiske perspektivene på islamsk rettsvitenskap.

I «Feminisme i islam» blir leseren presentert for både de historiske linjene og for de dagsaktuelle variantene av aktivistiske og aksjonsbaserte former for feminisme i islam, slik de trer fram på ulike måter og på ulike steder, som for eksempel i Iran, Marokko, Saudi Arabia, Malaysia, USA og Norge. Det er mange måter å kombinere et feministisk perspektiv med det å være troende muslim. I denne boken får også aktørene selv komme til orde og forklare hva feminisme i islam innebærer.

"Feminisme i islam er en nyttig bok i religionslærerhverdagen. [...] Boken vitner om et godt håndverk og gir god oversikt over samtidens utfordringer for feministisk islam. Her blir man inspirert til å følge med i samfunnsdebatten. [...] Språket har et driv som gjorde at jeg vanskelig kunne legge fra meg boken."
Anne Berit Nystad, Religion og livssyn - 3/2019


"Bøe skal ha ros for å tegne opp et bredt og detaljert bilde av feminismen i islam ... "
Siri Lindstad, Forskerforum

"Det er alt i alt en bog, jeg har manglet i min undervisning, og jeg vil varmt anbefale
den til alle med interesse for emnet."
Jeppe Sinding Jensen, Religion 1/2020

«Språket i Feminisme i Islam er forståelig, og Bøe skriver oversiktlig om kompliserte temaer. [...] En god fagbok vekker nysgjerrighet og lyst til å lære mer. Det gjør denne boken ... »
Rania Broud, Fett 2/2020

Feminisme i islam er et kjærkomment bidrag til faglitteraturen om islam på norsk.
Mona Helen Farstad, Babylon

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215043210
  • Publication date: 18.02.2020
  • Book group: 893

Marianne Hafnor Bøe

Marianne Bøe er religionsviter og førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger. I 2012 avla hun sin doktorgrad ved Universitetet i Bergen om iranske kvinneaktivisters diskusjoner av islamsk familielov. Hun har gjennomført feltarbeid i Iran og Norge, og har studert persisk språk ved Universitetet i Teheran. Flere av hennes tidligere publikasjoner handler om koblinger mellom islam, feminisme, kjønn og lov. I 2015 ga hun ut monografien «Family Law in Contemporary Iran: Women¿s Rights Activism and Sharia».
More about the author