Choose format

NOK 369
Expected 6/16/25

Flerspråklig utvikling hos barn i barnehagealder

Det norske samfunnet blir stadig mer internasjonalt, og en stadig større andel av norske barn har flerkulturell bakgrunn. Mange av disse barna vokser opp med to eller flere språk. Behovet for kompetanse om to- og flerspråklighet er derfor voksende blant fagpersoner som jobber med barn, både barnehagelærere, spesialpedagoger, logopeder, og psykologer.

Målet med denne boka er å øke kompetansen om tospråklighet. Forfatterne diskuterer hva språk egentlig er, og presenterer forskning som viser at spedbarn er født med eksepsjonell evne til enkelt å tilegne seg flere språk. Boka inneholder en beskrivelse av ulike faser i språkutviklingen hos enspråklige norske barn, og sammenlikner denne med utviklingen hos barn som vokser opp med to språk. Andre temaer som tas opp er språkblanding, ulike modeller for tospråklighet og kognitive fordeler med flerspråklighet.

Boka viser at to- og flerspråklig utvikling i all hovedsak ligner enspråklig utvikling, men at de forskjellige språkene kan påvirke hverandre. En påvirkning språkene imellom er et naturlig og midlertidig fenomen i både to- og flerspråklig utvikling.

Boka retter seg spesielt mot barnehagelærerutdanningen.

Begge forfatterne arbeider ved UiT Norges arktiske universitet, hvor de forsker og underviser i en- og flerspråklig språktilegnelse, samt i språk generelt. Merete Anderssen er professor i språkvitenskap og Kristine Bentzen er førsteamanuensis i språkvitenskap.

Detailed information

  • Pages: 120
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215024684
  • Publication date: 16.06.2025
  • Book group: 215

Merete Anderssen

Merete Anderssen er professor i språkvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet, hvor hun forsker og underviser i en- og flerspråklig språktilegnelse, samt i språk generelt.
More about the author

Kristine Bentzen

Kristine Bentzen er forsker/førsteamanuensis i språkvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet, hvor hun forsker og underviser i en- og flerspråklig språktilegnelse, samt i språk generelt.
More about the author