Kristine Bentzen

Kristine Bentzen

Kristine Bentzen er forsker/førsteamanuensis i språkvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet, hvor hun forsker og underviser i en- og flerspråklig språktilegnelse, samt i språk generelt.

Books by Kristine Bentzen