Choose format

In stock
NOK 489

Fonetikk for logopeder og audiopedagoger

Detailed information

  • Pages: 208
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215028750
  • Publication date: 24.08.2017
  • Book group: 215
«Fonetikk for logopeder og audiopedagoger» er en grunnbok som redegjør for sentrale kunnskapsområder innen fonetikk. Grunnleggende betingelser for talekommunikasjon, og dermed også hva som trengs for å bøte på dysfunksjonell talekommunikasjon, blir grundig omtalt i boken.
Boken behandler fonetiske fagområder, både det fysiologiske, akustiske og auditive. Forfatterne peker systematisk på hvordan disse fagområdene griper inn i hverandre slik at de danner kommunikasjonskjeder som er gyldige og felles for alle språk, men også hvordan de kan svekkes eller bryte sammen til dysfunksjonell talekommunikasjon.

Boken tar også opp utfordringer i møtet mellom forskjellige språk og dialekter, og mellom aldersgrupper og generasjoner. Målgruppen er primært logopeder og audiopedagoger, både som profesjonsstudenter og som praktikere.

En omfattende indeks gjør den egnet som oppslagsverk for målgruppenes profesjoner.

Kolbjørn Slethei

Kolbjørn Slethei var, inntil han gikk av med pensjon, amanuensis ved Seksjon for humanistisk informatikk, Universitetet i Bergen. Han har undervist i fonetikk for logopedistudenter i Bergen innen tre ulike studieordninger. Medforfatter av "Tekstens autoritet. Tekstanalyse og skriving i akademia" (2007).
More about the author

Olaf Husby

Olaf Husby er førsteamanuensis i språkvitenskap ved NTNU med norsk som andrespråk og uttale som spesialfelt. Han er interessert i tverrspråklige beskrivelser og har utgitt innføringsbøker i ulike innvandrerspråk. Han har også undervist ved audiopedagogutdanningen. Medforfatter av "Snakk om språk!" (2008).
More about the author

Marit Bollingmo

Marit Bollingmo har magistergrad i fonetikk og mangeårig praksis fra fagavdeling Språk/tale og avdeling Hørsel i Statped. Hun har arbeidet med logopeder og audiopedagoger både som underviser, veileder, sensor og faglig konsulent.
More about the author