Marit Bollingmo

Marit Bollingmo

Marit Bollingmo har magistergrad i fonetikk og mangeårig praksis fra fagavdeling Språk/tale og avdeling Hørsel i Statped. Hun har arbeidet med logopeder og audiopedagoger både som underviser, veileder, sensor og faglig konsulent.

Books by Marit Bollingmo