Choose format

In stock
NOK 479

Forvaltning og politikk 5. utgave

Forvaltning og politikk er et uvurderlig verktøy for deg som ønsker å forstå den norske sentralforvaltningens oppbygning og virkemåte.

Den offentlige forvaltningen spiller en viktig rolle i det norske politiske systemet på fire styringsnivåer: det overnasjonale, det nasjonale, det regionale og det lokale. Denne boken er en grundig og pedagogisk introduksjon til sentralforvaltningens oppbygning og virkemåte. Forfatterne vektlegger blant annet den historiske utviklingen, verdigrunnlaget, prosedyrene, trekk ved personalet, utformingen av sentrale roller, forholdet til omgivelsene og nye reformer. Boken gir i tillegg en innføring i sentrale trekk ved overnasjonal, fylkeskommunal og kommunal forvaltning, deriblant oppbygning, virkemåte og reformer.

Femte utgave er gjennomgående oppdatert om endringer i forvaltningens oppbygning og nyere trender i forvaltningspolitikken.

Hvert kapittel har læringsmål, oppsummering, spørsmål til diskusjon og forslag til videre lesning. Boken retter seg særlig mot studenter i statsvitenskap, sosiologi og andre samfunnsfag og mot ansatte i forvaltning og i nærings- og organisasjonsliv.

Detailed information

  • Pages: 288
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215045351
  • Publication date: 26.08.2021
  • Book group: 224

Tom Christensen

Tom Christensen er professor emeritus i offentlig politikk og administrasjon ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo.
More about the author

Morten Egeberg

Morten Egeberg er professor emeritus i offentlig politikk og administrasjon ved Institutt for statsvitenskap og ved ARENA - Senter for europaforskning, Universitetet i Oslo.
More about the author

Per Lægreid

Per Lægreid er professor emeritus ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen.
More about the author

Jacob Aars

Jacob Aars er professor ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen.
More about the author