Tom Christensen

Tom Christensen

Tom Christensen er professor i offentlig politikk og administrasjon ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo og forsker I i bistilling ved Rokkansenteret, Universitetet i Bergen.

Books by Tom Christensen