Choose format

In stock
NOK 459

Friluftsliv og guiding i natur

Teori og praksis
- Hvordan drive bærekraftig naturturisme?
- Hvordan fungerer grupper på tur, og hva bør du vite for å lede dem?
- Hvordan kan du som gruppeleder takle stress og ta gode beslutninger?
- Hva slags HMS-krav må du forholde deg til?
- Hvordan kan du best dokumentere turopplevelsene gjennom foto, film og sosiale medier?
- Hva er spesielt med å lede grupper på tur i polare strøk?

Friluftsliv og guiding i natur - teori og praksis er skrevet for deg som studerer friluftsliv og naturbasert reiseliv, og er også nyttig for deg som arbeider med grupper på tur ute i naturen.

Forfatterne har alle bred friluftsbakgrunn og solid akademisk forankring. Deres erfaringer bidrar til en dypere forståelse for friluftsliv og gir rom for refleksjon i kombinasjon med praktisk nytte.

Artikkelforfattere:

Sigmund Andersen, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
Halvor Dannevig, Stiftelsen Vestlandsforskning
Helga Synnevåg Løvoll, Høgskulen i Volda
Cecilie Harr Moen, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
Thomas Pindard, Norges Padleforbund
Dag S. Roland, Høgskulen i Volda
Ralf Westphal, University of Edinburgh
Carlo Aall, Stiftelsen Vestlandsforskning

Detailed information

  • Pages: 256
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215028682
  • Publication date: 07.05.2018
  • Book group: 214

Leif Inge Magnussen

Leif Inge Magnussen (PhD) er førsteamanuensis i ledelsesfag, og leder Senter for beredskap og integrert krisehåndtering ved Universitetet i Sørøst Norge (USN). Leif har drevet med kurs og føring siden 1982. Han er utdannet pedagog og Tindevegleder, og er president for Norske Tindevegledere, Nortind, og The IFMGA Environment Commission.
More about the author

Thomas Vold

Thomas Vold har doktorgrad i friluftsliv. Han er Veileder hav og kano i NPF og har arbeidet som guide på Svalbard, hvor han i 1999 ble den første sertifiserte Svalbardguiden. Thomas leder friluftslivsstudiene ved NIH og er styremedlem i Forum for friluftsliv i høyere utdanning.
More about the author