Choose format

In stock
NOK 399

Global kristendom

En samtidshistorie

Detailed information

  • Pages: 376
  • Language: Bokmål
  • ISBN: 9788215030128
  • Publication date: 24.08.2018
  • Book group: 217
Kristendommen er i rask endring og kommer til uttrykk på nye måter både sosialt og politisk. På få tiår er tyngdepunktet flyttet fra det globale nord til det globale sør.
I Vest-Europa blir kirker nedlagt eller solgt. Samtidig fylles megakirker i kristendommens nye bastioner utenfor Europa. Kirkene i Midtøsten taper medlemmer når kristne forlater regionen, mens den ortodokse kirken i Russland knytter seg tettere til staten. Den største veksten av kristne skjer i Afrika. Men også i Kina og flere andre asiatiske land vokser antallet kristne, og i USA spiller kristen tro fortsatt en viktig rolle i politikken.

Samtidig er katolisismen i Latin-Amerika under press fra en raskt voksende pinsebevegelse som forsterker forskyvningen av kristendommens tyngdepunkt fra nord til sør, så vel som fra de gamle etablerte kirkene til nye menigheter.

Med hovedvekt på de mest folkerike landene på hvert kontinent viser forfatterne av «Global kristendom. En samtidshistorie» fram de siste tiårs endringer og diskuterer hvordan kristendom i dag kommer til uttrykk i nye politiske og sosiale sammenhenger.

«Boken er et godt eksempel på at det er mulig å formidle fag uten å henfalle til et teoretisk og abstraherende språk. (...) Den gir innsyn og utsyn. Ta og les!»
Kristin Norseth, Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap

«[...] dette er en viktig bok om kristendom [...] Global Kristendom er lesverdig og nyttig både for lesere med liten kjennskap til kristendom og for garvede teologer og kirketravere.»
«Teologisk tidsskrift»

«For alle der er interesserede i den «verdensvide kirke» er bogen «Global Kristendom» nærmest et must.»
«KirkenUpdate 2019»

Anmeldelser

Les anmeldelse i kirkenupdate.dk

www.kirkenupdate.dk

Vebjørn Horsfjord

Vebjørn Horsfjord er professor ved Høgskolen i Innlandet. Han har doktorgrad fra Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Han har jobbet i Mellomkirkelig råd for Den norske kirke og European Council of Religious Leaders. Han har gitt ut boken Religion i praksis (Universitetsforlaget 2017).
More about the author

Sven Thore Kloster

Sven Thore Kloster er ph.d.-stipendiat i teologi ved Universitetet i Oslo. Han har tidligere studert i Sør-Afrika og jobbet med Midtøsten-spørsmål i Mellomkirkelig råd for Den norske kirke. Han har publisert vitenskapelige artikler blant annet om kristne i Midtøsten.
More about the author

Gina Lende

Gina Lende har doktorgrad i religionshistorie om pinsebevegelsen og politikk. Hun er postdoktor ved MF Det teologiske Menighetsfakultetet, og har jobbet bl.a. på Institutt for Fredsforskning (PRIO). Hun har bodd, jobbet og studert i Midtøsten, Vest-Afrika og Mellom- Amerika.
More about the author

Ole Jakob Løland

Ole Jakob Løland har doktorgrad i teologi fra Universitetet i Oslo, med delstudier fra Bolivia, Brasil, Costa Rica og El Salvador. Han har drevet med forskning og formidling om kristendom i Latin-Amerika og Nord-Amerika og gitt ut boka «Lidio. En uvanlig historie» (Spartacus 2009).
More about the author