Vebjørn Horsfjord

Vebjørn Horsfjord

Vebjørn Horsfjord (1970) er professor i religion, livssyn og etikk ved Høgskolen i Innlandet. Han forsker på interreligiøse relasjoner, religiøse minoriteter og religion og menneskerettigheter. Han har lang erfaring med tilrettelegging for dialog og møte mellom ulike religioner i Norge og internasjonalt.

Books by Vebjørn Horsfjord