Choose format

In stock
NOK 419

Universell utforming av dokumenter

2. utgave
Elektroniske dokumenter kan presenteres på mange måter: på små og store skjermer, med syntetisk tale, med punktskrift eller skrevet ut på papir. Hvordan bør man utforme dokumenter for at de skal fungere best mulig for flest mulig?

I boka får du tips og framgangsmåter som gjør at regneark, presentasjoner og tekstdokumenter blir universelt utformet. Det er faktisk ikke spesielt vanskelig, og bonusen er at det du lager, vil fungere for mennesker med ulike ønsker og behov.

Mye av det som står i boka, er aktuelt uansett hva slags programvare du bruker. Konkrete framgangsmåter er laget for Microsoft-programmene Word, Excel, Teams og Powerpoint, og for Adobe Acrobat. Øvingsoppgaver finner du til slutt i hvert kapittel.

Dette er en lærerik bok for alle som deler dokumenter med andre. Lær hvordan du lager dokumenter som fungerer best mulig for flest folk. Boka er spesielt egnet for alle som jobber med dokumentbehandling i sitt daglige virke, både i privat og i offentlig virksomhet.

Førsteutgaven av boka hadde tittelen «Gode dokumenter. Universelt utformet».

Detailed information

  • Pages: 208
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215047690
  • Publication date: 23.08.2022
  • Book group: 220

Morten Tollefsen

Morten Tollefsen har jobbet med universell utforming i mer enn 30 år. Han er blind, og bruker skjermleser på mobil og datamaskin. Tollefsen har hovedfag i informatikk, har jobbet mange år som programmerer og har deltatt i nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter, standardiseringsarbeid og utvikling av nettsider og apper. Sammen med Magne Lunde startet han firmaet MediaLT, et ledende miljø innen IKT for funksjonshemmede. Nå jobber han som UU-spesialist i designseksjonen hos NAV.
More about the author