Morten Tollefsen

Morten Tollefsen

Morten Tollefsen har jobbet med universell utforming i mer enn 30 år. Han er blind, og bruker skjermleser på mobil og datamaskin. Tollefsen har hovedfag i informatikk, har jobbet mange år som programmerer og har deltatt i nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter, standardiseringsarbeid og utvikling av nettsider og apper. Sammen med Magne Lunde startet han firmaet MediaLT, et ledende miljø innen IKT for funksjonshemmede. Nå jobber han som UU-spesialist i designseksjonen hos NAV.

Books by Morten Tollefsen