Choose format

In stock
NOK 459

Historikerens arbeidsmåter

Detailed information

  • Pages: 240
  • Language: nor
  • ISBN: 9788215030388
  • Publication date: 08.02.2018
  • Book group: 217
Her er arbeidsmåtene historikeren bruker for å få kildene til å fortelle. Boken innvier leseren i den historievitenskapelige kjernevirksomheten.
Arbeidsprosessen står i sentrum. Boken starter der forskningsarbeidet starter: Med å finne fram til gode spørsmål, skaffe seg oversikt over forskningsfelt og kildemateriale og med å velge fruktbar metode.

De neste kapitlene er bygget opp rundt analyser av konkrete kilder. Forfatterne gir nyttige introduksjoner til kvantitative arbeidsmåter, arbeid med sammenligning, muntlige kilder, bilder, ting og tekster. Boken avrundes med refleksjoner over hva som gjør historiske arbeider vitenskapelige, og hvilken rolle historikeren har i dagens kunnskapssamfunn.

Leseren tas med på en oppdagelsesferd der utfordringer så vel som analytisk gevinst ved en gitt arbeidsmåte blir presentert og diskutert.


Bokens redaktører er Leidulf Melve og Teemu Ryymin. Øvrige bidragsytere er Jørgen Bakke, Jan Heiret, Eivind Heldaas Seland og Arne Solli, alle ved Universitetet i Bergen, og Knut Grove ved Uni Research Rokkansenteret.

Leidulf Melve

Leidulf Melve (f. 1972) er professor i historie ved Universitetet i Bergen. Melve er særlig interessert i middelalderhistorie og historiografi. Han har utgitt en rekke bøker, blant annet "Hva er middelalderen" (2016), "Globalhistoriografi - Historie og historieskriving frå dei eldste tider til i dag" (2015), "Historie. Historieskriving frå antikken til i dag" (2010) og "Inventing the Public Sphere. The Public Debate During the Investiture Contest (c. 1030-1122)" (2007).
More about the author

Teemu Sakari Ryymin

More about the author