Leidulf Melve

Leidulf Melve

LEIDULF MELVE (f. 1972) er professor i historie ved Universitetet i Bergen. Han har blant annet skrevet Ei verd i endring (2020), Hva er middelalderen (2018) og Globalhistoriografi (2014).

Books by Leidulf Melve