Choose format

In stock
NOK 399

Hjelp som hjelper

Psykisk helsetjeneste med lav terskel

Anmeldelser: 

  • Les anmeldelse i Tidsskrift for Norsk psykologforening her.
  • Les anmeldelse Tidsskrift for Den norske legeforening her
«Hva er viktig for deg?» Dette spørsmålet var utgangspunktet for all hjelp da Stangehjelpa startet opp i 2009.

Hjelp som hjelper er en håndbok som bygger på kunnskapen og de erfaringene Stangehjelpa i Stange kommune gjorde. Stangehjelpa baserer seg ikke på en bestemt modell eller metode, men er en praktisk tilnærming der verdier, prinsipper og tilbakemeldinger fra innbyggerne er rettesnoren for utviklingen av tjenesten. Det er en tilnærming som møter den hjelpetrengende med setningen «Hva er viktig for deg

Boken er skrevet for fagfolk, studenter, ledere, byråkrater og politikere som er opptatt av psykisk helse og forbedring av tjenestene.

Detailed information

  • Pages: 208
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215063454
  • Publication date: 02.11.2022
  • Book group: 223

Birgit Valla

Birgit Valla er psykologspesialist og har erfaring både fra spesialisthelsetjeneste og kommunale tjenester. Hun var leder av Stangehjelpa i Stange kommune fra starten i 2009 fram til 2019. Birgit Valla skriver, holder foredrag og underviser innen psykisk helsefeltet. I 2016 fikk hun Psykologprisen for sin innsats på feltet.
More about the author