Birgit Valla

Birgit Valla

Birgit Valla er psykologspesialist og har erfaring både fra spesialisthelsetjeneste og kommunale tjenester. Hun var leder av Stangehjelpa i Stange kommune fra starten i 2009 fram til 2019. Birgit Valla skriver, holder foredrag og underviser innen psykisk helsefeltet. I 2016 fikk hun Psykologprisen for sin innsats på feltet.

Books by Birgit Valla