Choose format

In stock
NOK 299

Hva er DØDEN

Hør Espen Gamlund og Carl Tollef Solberg i Universitetsforlagets podkast

Anmeldelser:

Lyd:

 

 

«hva er DØDEN» vil få deg til å tenke nye tanker om både livet og livets slutt.

Døden er et mysterium. Vi vet vi skal dø, men ikke når og hvordan. Vi vet heller ikke hva som skjer når vi dør. Forfatterne hevder at døden har gjennomgått en sekularisering som åpner opp nye problemstillinger. Hvordan skal døden håndteres? Er vi dømt til å leve med dødsangst? Og kan døden være positiv? Boken innbyr til filosofisk refleksjon, og benytter dessuten historie, sosiologi og medisin til å gi ulike perspektiver på døden.


«[V]i trenger eksempler på at døden er en del av livet. Om vi ikke akkurat begynner med offentlige dødsleier igjen, kunne vi i det minste øve oss på å snakke om døden oftere. Slik sett er denne lille boka en utmerket begynnelse.» Kjetil Røed, Dagsavisen.

«Denne lille boken på 152 sider gir oss en enkel og rask innføring i et emne alle bør interessere seg for, fordi døden angår oss alle uansett hvem vi er.» Jørn-Kr. Jørgensen, Bokstaver.no.

«Fagfilosofene Gamlund og Solberg er, som vi kan forvente, godt oppdatert på de viktigste linjene innen 'dødsforskningen'. Her skal de også ha skryt for evnen de har til å videreformidle forskningen til de mange teoretikerne vi møter i den kompakte fremstillingen.» Endre Ugelstad Aas, Universitas.

«Vi trenger å bli opplyst om de problemstillinger som knytter seg til lidelse og død, og da er denne boken en utmerket introduksjon til å tenke rundt døden.» Einar Hafsahl, Fysioterapeuten.

«Det er bare å slå fast at denne boka angår oss. Alle. Det eneste som er helt sikkert, er at vi skal dø. Boka er også lett å lese med interessante eksempler og perspektiver.» Norunn Kosberg, Fri Tanke.

Detailed information

  • Pages: 150
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215042718
  • Publication date: 11.05.2020
  • Book group: 227

Espen Gamlund

Espen Gamlund (f. 1976) er forfatter og professor i filosofi ved Universitetet i Bergen. Han er en aktiv formidler av filosofi, har forfattet to lærebøker og har publisert artikler om etikk og politisk filosofi. Gamlund er medredaktør for boken Saving People from the Harm of Death (2019) på Oxford University Press og har sammen med Solberg skrevet Hva er døden (2020).
More about the author

Carl Tollef Solberg

Carl Tollef Solberg (f. 1988) er lege, filosof og postdoktor ved Universitetet i Bergen. Solberg har jobbet mange ulike steder i helsevesenet og har publisert artikler i filosofi og bioetikk. Han er medraktør for boken Saving People from the Harm of Death (2019) på Oxford University Press.
More about the author