Espen Gamlund

Espen Gamlund

Espen Gamlund (f. 1976) er forfatter og professor i filosofi ved Universitetet i Bergen. Han er en aktiv formidler av filosofi, har forfattet to lærebøker og har publisert artikler om etikk og politisk filosofi. Gamlund er medredaktør for boken Saving People from the Harm of Death (2019) på Oxford University Press og har sammen med Solberg skrevet Hva er døden (2020).

Books by Espen Gamlund