Choose format

In stock
NOK 269

hva er FOLKERETT

Folkeretten kan feire viktige seire. Verdensorganisasjonen FN ble opprettet i ruinene av andre verdenskrig. Havretten regulerer oljevirksomhet og fiske. Handelen kontrolleres av WTO. Men samtidig opplever vi folkerettsbrudd i form av krig og massive overgrep.
Hva er FOLKERETT gir en innføring i hva vi kan vente oss av folkeretten. Boka beskriver hvordan dette rettssystemet gjelder alt fra dagliglivet til de store politiske spørsmålene. Den viser hvordan folkeretten endrer seg, ikke minst gjennom internasjonale organisasjoner og domstoler. Geir Ulfstein setter også et kritisk lys på om Norge i praksis oppfyller sine programerklæringer om folkerettens betydning.

Detailed information

  • Pages: 160
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215021560
  • Publication date: 15.03.2016
  • Book group: 221

Geir Ulfstein

Geir Ulfstein (1951) er professor i folkerett ved Universitetet i Oslo.
More about the author