Geir Ulfstein

Geir Ulfstein

Geir Ulfstein er professor emeritus ved Institutt for offentlig rett og har vært co-direktor ved PluriCourts - Senter for forskning om internasjonale domstolers legitimitet. Han har drevet forskning innen ulike områder av folkeretten og var en av vinnerne av Universitet i Oslos forskningspris i 2021. Han ble dr. jus. på avhandlingen "The Svalbard Treaty - from Terra Nullius to Norwegian Sovereignty" (1995). Han har også vært direktør ved Senter for menneskerettigheter (2004-2008).

Books by Geir Ulfstein