Choose format

In stock
NOK 299

Hva er GLOBALHISTORIE

Covid 19-pandemien viser oss tydelig hvor tett verden er bundet sammen. Det gjør også klimakrisen og demonstrasjonene over hele kloden mot rasisme og politivold i kjølvannet av drapet på George Floyd. Vår tids globalisering er særpreget, men globale sammenhenger er ikke noe nytt historisk fenomen.

Globalhistorie dreier seg om å forstå de virkelig lange linjene og store sammenhengene i menneskenes historie. Denne boken gir en tankevekkende oversikt over hvordan historikernes fortelling om verden har endret seg gjennom flere tusen år og hvor fruktbart og viktig det er å ha det globale som perspektiv. Det er for eksempel først da man får øynene opp for at mikroorganismer har formet historien vel så mye som kriger og statsmenn.

Detailed information

  • Pages: 150
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215048079
  • Publication date: 25.06.2021
  • Book group: 217

Leidulf Melve

LEIDULF MELVE (f. 1972) er professor i historie ved Universitetet i Bergen. Han har blant annet skrevet Ei verd i endring (2020), Hva er middelalderen (2018) og Globalhistoriografi (2014).
More about the author

Eivind Heldaas Seland

EIVIND HELDAAS SELAND (f. 1975) er professor i eldre globalhistorie og antikkens historie ved Universitetet i Bergen. Han har blant annet skrevet Antikkens globale verden (4. utgave 2019) og Globalhistorisk atlas (2012).
More about the author