Choose format

In stock
NOK 299

hva er INTELLIGENS

Hva er INTELLIGENS er en fascinerende introduksjon til et fagområde av stor personlig, sosial og politisk betydning.
Vi er langt mer opptatt av intelligens i dag enn tidligere. En samfunnsutvikling preget av innovasjon og teknologiske endringer gjør at spørsmål om IQ får en stadig større plass. Jon Martin Sundet gir oss en bredt anlagt oversikt over intelligensforskning og intelligenstesting. Hva opptar forskere på området nå? Hvor går veien videre? Sundet drøfter også historiske tråder som viser hvilke politiske kontekster intelligenstesting og -forskning inngår i. Hva er INTELLIGENS er en fascinerende introduksjon til et fagområde av stor personlig, sosial og politisk betydning.

Jon Martin Sundet (f. 1941) er professor emeritus i psykologi fra universitetet i Oslo. Hans faglige hovedinteresse er intelligens, og han har publisert omfattende på dette området.

Detailed information

  • Pages: 160
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215023335
  • Publication date: 09.07.2015
  • Book group: 224

Jon Martin Sundet

Jon Martin Sundet (f. 1941) er professor emeritus i psykologi fra Universitetet i Oslo. Hans faglige interesse er intelligens, og han har publisert omfattende på dette området.
More about the author