Jon Martin Sundet

Jon Martin Sundet

Jon Martin Sundet (f. 1941) er professor emeritus i psykologi fra Universitetet i Oslo. Hans faglige interesse er intelligens, og han har publisert omfattende på dette området.

Books by Jon Martin Sundet