Choose format

In stock
NOK 299

hva er TID

Tiden - den styrer alle menneskers liv! Men hva er egentlig tid?
Alt vi tenker, føler og gjør i livet, skjer i tiden, og i praksis vet vi hva tid er. Likevel har menneskene alltid slitt med å begripe tiden. I eldre samfunn betraktet man tiden som en guddom, senere har enkelte hevdet at den er noe fysisk, andre at den er noe mentalt. Er den kanskje ingen av delene, eller begge deler? Hva er forholdet mellom naturvitenskapenes og menneskenes opplevde tid? I "hva er TID" drøfter forfatteren tidens natur i lys av filosofi og andre fagdisipliner som fysikk, antropologi, historie, religion og litteratur. De ulike tilnærmingene er framstilt med et sikkert, samlende grep, og omfattende, komplekse problemstillinger forklares gjennom enkle tenkte og virkelige scenarier.

«Morsom, veldig velskrevet bok man blir forvirret av!»
Radiofront, NRK

«Filosofen Truls Wyller har i all hovedsak gjort en utmerket jobb i sitt bidrag til Universitetsforlagets hva er-serie ... Uten unødig polemisering, men med merkbart engasjement, gir han en balansert fremstilling av noen hovedlinjer innen et frodig og uuttømmelig intellektuelt felt.»
Thomas Hylland Eriksen, MORGENBLADET

«Her oppløser Wyller, i likhet med flere andre leseverdige samtidsfilosofer, verdihierarkiet mellom «overfladiske» og «dype» observasjoner. Målet er ikke å gripe tidens egentlige essens, men å forstå det kompliserte og reflektere over det gitte. Kort sagt er "hva er TID" mat for tanken, servert i et lettfordøyelig språk.»
Frida Sebina Skatvik, PROSA

«Wyller har skrive ei bok for Gud og kvarmann ... Ei bok for nyfikne menneske av alle slag, frå akademikaren som kan litt om dette frå før, men som kan gle seg over formidlingskunsten også på område han kan noko om, til den vakne trettenåringen som treng noke intellektuelt å bite i.»
Oddgeir Osland, FORSKERFORUM

Detailed information

  • Pages: 144
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215015156
  • Publication date: 26.01.2011
  • Book group: 227

Truls Wyller

Truls Wyller (f. 1951) er professor ved Filosofisk institutt, NTNU. Han har blant annet utgitt bøker om Kant, etikk, rettferdig krig og språkfilosofi.
More about the author