Choose format

In stock
NOK 679

Hvem har bevisbyrden?

Tvilsrisikoen i sivile saker
De fleste saker avgjøres «på faktum». Men hvilken parts påstandsgrunnlag er det som må bevises? Hva er egentlig bevisbyrde, og hvordan skal vi finne ut hvilken side som har den? Boken vil gi god forståelse av et tema som har vært vanskelig å holde styr på, ikke minst for Høyesterett.

Boken inneholder den første store norske gjennomgangen i nyere tid av bevisbyrderegler i sivile saker. Den er beregnet på dommere, advokater, forskere, studenter og andre som vil vite hvordan en kan argumentere om bevisbyrde. Forfatteren gjennomgår høyesterettspraksis når det gjelder bevisbyrde, fra 1925 til oktober 2020. Boken presenterer regler for bevisbyrde på femten ulike fagområder (kap. 4).

I tillegg har den registre over de anvendte lovene, høyesterettsavgjørelser og stikkord og en omfattende litteraturfortegnelse. Vedlegg 1 gir en kortfattet beskrivelse av hvem som har bevisbyrden i 113 høyesterettsavgjørelser på 20 fagområder. Vedlegg 2 gir en oversikt over fremveksten av såkalt delt bevisbyrde i likestillingsretten, som bakgrunn for behandlingen av skyldpresumsjonen i saker om seksuell trakassering (kap. 3.).

Detailed information

  • Pages: 224
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215042947
  • Publication date: 09.03.2021
  • Book group: 211

Anne Robberstad

Anne Robberstad er professor emerita i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Hun har lang erfaring som praktiserende advokat. Hun har skrevet bøkene Mellom tvekamp og inkvisisjon (1999), Rettskraft (2006), Sivilprosess (2. utgave 2013) og Bistandsadvokaten (3. utgave 2014).
More about the author