Choose format

In stock
NOK 689

Hvitvasking

De siste 15 årene har det skjedd en nærmest eksplosiv utvikling av hvitvaskingsreglene både nasjonalt, regionalt og internasjonalt. Fra å være en nærmest ikke-eksisterende forbrytelseskategori, snakkes det nå om hvitvaskingsforbrytelsen som "den globale kriminalitetens mor" og "den mekanisme som gir økonomiske forbrytelser mening".
I denne boken presenteres en rekke av forskningsresultatene fra det såkalte hvitvaskingsprosjektet ved Universitetet i Oslo.

Foruten å tematisere hvitvaskingsregelverket, herunder dets bakgrunn og kilder, er flere av bokens kapitler viet problemstillinger knyttet særlig til det aktuelle problemfeltet advokater og hvitvasking.

Boken inneholder avslutningsvis to svært aktuelle kapitler om henholdsvis skatteparadiser og internett som hvitvaskingsverktøy.

"Boka gir en god oversikt over emnet. Den er et godt eksempel på anvendt juridisk forskning på et aktuelt tema, til beste for oss alle."
Gunnar Nerdrum i Tidsskrift for Rettsvitenskap 1/2010

Detailed information

  • Pages: 288
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215010083
  • Publication date: 08.12.2008
  • Book group: 221

Alf Petter Høgberg

Alf Petter Høgberg er professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Hans forskning omfatter både privatrettslige og offentligrettslige emner.
More about the author