Alf Petter Høgberg

Alf Petter Høgberg

Alf Petter Høgberg er professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Hans forskning omfatter både privatrettslige og offentligrettslige emner.

Books by Alf Petter Høgberg