Choose format

In stock
NOK 859

Idrett og juss

4. utgave
Idrett og juss har siden første utgave i 1984 blitt den ledende fremstillingen om idrettens juridiske reguleringer i Norge.


Idrett og juss behandler de klassiske rettsområdene i idretten som idrettens organisasjonsstruktur og avtaler med trenere og utøvere. I tillegg behandles andre sentrale områder innen idrettsjussen som arbeidsrett, erstatningsrett, skatterett og merverdiavgift. Boken reflekterer de utfordringer av juridisk art som oppstår som følge av kommersialisering og internasjonalisering av toppidretten. Konkurranserett, menneskerettigheter og fri flyt av arbeidskraft og tjenester har av slike grunner fått fyldig plass i boken. For øvrig behandles straffebestemmelsene, rettsreglene om doping, saksbehandlingsreglene og idrettens selvdømmeordning.

Denne fjerde utgaven av Idrett og juss er gjennomrevidert, bl.a. på bakgrunn av de endringer i NIFs lov, idrettens «grunnlov», som ble vedtatt av Idrettstinget 2011 og fulgt opp av Idrettsstyret med nye lovnormer og forskrifter i 2012.

Detailed information

  • Pages: 432
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215019215
  • Publication date: 12.12.2012
  • Book group: 211

Gunnar-Martin Kjenner

Gunnar-Martin Kjenner har mer enn 30 års erfaring som advokat for Idretts-Norge. Han har hatt ulike tillitsverv i idretten, blant annet som formann i Ski- og fotballklubben Lyn og som medlem og leder av lovutvalg på krets- og forbundsnivå. Han er også fagsjef ved Norges Idrettshøgskole. Fra 1995 til 2015 var Kjenner spilleragent med lisens fra FIFA og fra Norges Fotballforbund. Kjenner har vært redaktør for fire utgaver av boken «Idrett og Juss».
More about the author