Choose format

In stock
NOK 329

Innføring i akademisk skriving

Om essay- og oppgaveskriving
En guide for bedre essay- og oppgaveskriving for både bachelor- og masterstudenter

Å kunne skrive er en fundamental ferdighet for kommunikasjon mellom mennesker. Den akademiske skrivemåten stiller egne krav til form og innhold du må mestre for å lykkes med studiene. Enten du er bachelor- eller masterstudent, innenfor økonomisk og administrative fag, samfunnsfag, humanistiske fag og samfunnsorientert helse- og designfag, vil denne boken hjelpe deg å mestre skriftlige øvelser og oppgaver du møter gjennom studiet.

Innføring i akademisk skriving består av 3 hoveddeler som vil være mer eller mindre relevante avhengig av hvor i studieløpet du befinner deg:

· Del I: Essayskriving
· Del II: Retorikk og argumentasjonslære
· Del III: Oppgaveskriving

Detailed information

  • Pages: 184
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215060446
  • Publication date: 04.03.2022
  • Book group: 212

Tom Johnstad

Tom Johnstad (f. 1951) er professor emeritus ved NTNU. Han har bred og over 40 års erfaring som forsker, forfatter og veileder/sensor ved anvendte forskningsinstitutt, høgskoler og universitet. Han har redigert tidsskrift og bøker nasjonalt og internasjonalt, og undervist bachelor- og masterstudenter i akademisk skriving.
More about the author