Tom Johnstad

Tom Johnstad

Tom Johnstad (f. 1951) er professor i organisasjon og innovasjon ved avdeling for økonomi og ledelse ved Høgskolen i Gjøvik. Han har tidligere arbeidet som forsker ved NØI og SNF ved NHH i Bergen og NIBR i Oslo, og har vært forskningsleder ved Østlandsforskning på Lillehammer. Han var i perioden 2002¿2010 leder av henholdsvis VS2010-Innlandet og VRI1-Innlandet.

Books by Tom Johnstad