Tom Johnstad

Tom Johnstad

Tom Johnstad (f. 1951) er professor emeritus ved NTNU. Han har bred og over 40 års erfaring som forsker, forfatter og veileder/sensor ved anvendte forskningsinstitutt, høgskoler og universitet. Han har redigert tidsskrift og bøker nasjonalt og internasjonalt, og undervist bachelor- og masterstudenter i akademisk skriving.

Books by Tom Johnstad