Choose format

In stock
NOK 529

Innføring i etikk

Boka gir en historisk og systematisk innføring i etikk, fra den greske oldtid og fram til vår egen tid. Den historiske delen gjennomgår den etiske og politiske idéhistorien fra antikken fram til i dag.
Med utgangspunkt i oldtidens idealer trekkes linjene fram mot siste tiårs politiske liberalisme og dagens kulturelle mangfold og minoritetsproblematikk. I den systematiske delen er de to viktigste emnene etisk argumentasjon og normative etiske teorier. Hva er det som setter oss i stand til å felle moralske dommer? Og hva skal vi se etter for å avgjøre om en handling er rett?

"Innføring i etikk" er en ny, illustrert revisjon av læreboka "Etikk i historie og samtid" (Universitetsforlaget 1996). Den er skrevet med særlig tanke på førstesemesterstudiet ved universiteter og høyskoler, men kan leses av alle som er interessert i en grundig innføring i etisk tenkning.

Detailed information

  • Pages: 240
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788200129936
  • Publication date: 11.02.2000
  • Book group: 217

Arne Johan Vetlesen

Arne Johan Vetlesen (f. 1960) er professor i filosofi ved Universitetet i Oslo. Han har utgitt o"er tyve bøker, blant annet "Frihetens forvandling" (2009), Angsten for oppdragelse" (med Per Bjørn Foros, 2012), "Studier i ondskap" (2014), "The Denial of Nature" (2015), "Hva skal vi svare våre barn?" (med R. Willig, 2018) og "Smerte i vår tid" (2020).
More about the author

Kjell Eyvind Johansen

Kjell Eyvind Johansen er dr. philos. og professor i filosofi ved ved IFIKK, Institutt for filosofi, idehistorie, kunsthistorie og klassiske språk, Universitetet i Oslo. Han har arbeidet med normativ etikk og Kierkegaards filosofi og er forfatter av "Innføring i etikk" sammen med Arne Johan Vetlesen.
More about the author