Arne Johan Vetlesen

Arne Johan Vetlesen

Arne Johan Vetlesen (f. 1960) er professor i filosofi ved Universitetet i Oslo. Han har utgitt en rekke bøker, blant annet "Frihetens forvandling" (2009), "Hva er ETIKK" (2007), "Evil and human agency. Understanding collective evildoing" (2005), "Smerte" (2004), "Moralens sjanser i markedets tidsalder" (2003) og "Innføring i etikk" (2000) sammen med Kjell Eyvind Johansen. Vetlesen er tildelt prisen Fangenes testamente for sitt viktige arbeid mot Holocaust og folkemord.

Books by Arne Johan Vetlesen