Choose format

In stock
NOK 569

Innføring i lingvistikk

2. utgave
Innføring i lingvistikk er skrevet for lingvistikkvarianten i førstesemesterstudiet ved universiteter og høyskoler. Boka dekker dermed også pensum til forprøven i lingvistikk (inkludert fonetikk). Den behandler de sentrale disiplinene semantikk, morfologi, syntaks og språklydlære (fonetikk og fonologi), diakron lingvistikk og sosiolingvistikk. Et fyldig innledningskapittel introduserer lingvistiske grunnbegreper og setter språk og lingvistikk inn i en større sammenheng.
Denne andre utgaven er grundig revidert.

Professor Rolf Theil Endresen, førsteamanuensis Hanne Gram Simonsen og førsteamanuensis Andreas Sveen arbeider ved Institutt for lingvistiske fag, Universitetet i Oslo.

Detailed information

  • Pages: 374
  • Language: Bokmål/Nynorsk
  • ISBN: 9788200452737
  • Publication date: 11.02.2000
  • Book group: 216

Andreas Sveen

Andreas Sveen arbeider ved institutt for lingvistiske fag ved Universitetet i Oslo.
More about the author

Hanne Gram Simonsen

Hanne Gram Simonsen arbeider ved institutt for lingvistiske fag ved Universitetet i Oslo.
More about the author

Rolf Theil

Rolf Theil arbeider ved Institutt for lingvistiske og nordiske studium, Universitetet i Oslo.

(Foto: Universitetet i Oslo)
More about the author

Kirsti Koch Christensen

More about the author

Harald Bjorvand

More about the author

Elizabeth Lanza

More about the author