Choose format

In stock
NOK 559

Innføring i vitenskapsteori

Vitenskap og teknologi spiller en stadig viktigere rolle i dagens samfunn. Fordi mange vitenskapelige områder er svært spesialiserte, trengs det en generell, men samtidig grunnleggende forståelse av vitenskapelig virksomhet og kunnskap. Denne læreboka gir en bred innføring i vitenskapsteori. Den behandler grunnleggende emner som testing av hypoteser, vitenskapelige forklaringer, vitenskapelige revolusjoner, objektivitet og forholdet mellom vitenskap og teknologi. Eksempler fra vitenskapshistorie og aktuell forskning spiller en sentral rolle.

Dette er en ny utgave av Fjellands lærebok, som tidligere hadde tittelen Vitenskapsteori. Store deler av boka er forandret og forbedret. Den er skrevet spesielt for ex.phil., men kan brukes på en rekke andre studier.

Ragnar Fjelland er utdannet fysiker og filosof. Han er professor ved Senter for vitenskapsteori, Universitetet i Bergen.

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788200129776
  • Publication date: 01.12.1999
  • Book group: 217

Ragnar Fjelland

Ragnar Fjelland er utdannet fysiker og filosof. Han er professor ved Senter for vitenskapsteori, Universitetet i Bergen. Har utgitt bl.a. "Universet er ikke slik det synes å være. Filosofi og naturvitenskap i historisk perspektiv" (2004) og "Innføring i vitenskapsteori" (2000).
More about the author