Ragnar Fjelland

Ragnar Fjelland

Ragnar Fjelland er utdannet fysiker og filosof. Han er professor ved Senter for vitenskapsteori, Universitetet i Bergen. Har utgitt bl.a. "Universet er ikke slik det synes å være. Filosofi og naturvitenskap i historisk perspektiv" (2004) og "Innføring i vitenskapsteori" (2000).

Books by Ragnar Fjelland