Choose format

In stock
NOK 449

Interessekonflikter i norsk handelspolitikk

Internasjonal handel har helt siden vikingtiden vært viktig for norsk økonomi. Selv om enigheten om hovedlinjene i norsk handelspolitikk har vært stor, finnes det også motsetninger. Ett dilemma er at offensive og konkurransedyktige eksportnæringer (som sjømat) ønsker en liberal handelspolitikk for å få tilgang til andre lands markeder, mens defensive næringer (som landbruk) frykter konkurranse og ønsker beskyttelse.
Hvordan skal politikere og myndigheter ta hensyn til begge næringer på en gang? Er Norges beskyttelse på landbruksområdet til skade for eksportnæringer som sjømat, eller kan de ulike interessene ivaretas i full harmoni?

Denne boken presenterer for første gang en dyptgående og tverrfaglig analyse av interessekonflikter i norsk handelspolitikk, med bidrag fra økonomi, historie og statsvitenskap. Den spenner fra historiske til dagsaktuelle problemstillinger, og inneholder omfattende materiale om norsk handelspolitikk de siste 150 år. Økonomiske virkninger av proteksjonisme og avveininger mellom offensive og defensive interesser blir analysert, samt organiseringen av forhandlinger og effekten av å koble sammen forskjellige saksområder.

Boken henvender seg til alle som trenger å forstå norsk og internasjonal handelspolitikk, hvordan den er blitt utformet, og hvordan den i fremtiden bør utformes. Både studenter og praktikere vil ha stor nytte av boken.

Bidragsytere: Arne Melchior, Ulf Sverdrup, Ivar Gaasland, Bård Harstad, Arild Aurvåg Farsund, Oluf Langhelle, Hans Otto Frøland og Lise Rye.

Detailed information

  • Pages: 256
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215026053
  • Publication date: 16.10.2015
  • Book group: 224

Ulf Sverdrup

Ulf Sverdrup (dr.polit.) er direktør ved NUPI, Norsk utenrikspolitisk institutt. Sverdrup har vært professor ved Handelshøyskolen BI og Research Professor ved ARENA, Senter for europaforskning, Universitetet i Oslo. Han ledet også sekretariatet for Europautredningen. Sverdrup har publisert en rekke arbeider omkring europeisk integrasjon og Norges forhold til Europa.
More about the author

Arne Melchior

Arne Melchior er samfunnsøkonom (dr. polit. fra Universitetet i Oslo), seniorforsker og leder for forskningsgruppen for internasjonal økonomi ved NUPI (Norsk utenrikspolitisk institutt). Han har i mer enn 25 år forsket på internasjonal handel og handelspolitikk, økonomisk geografi og utvikling. Før dette arbeidet han med internasjonale handelsforhandlinger i det daværende handelsdepartement.
More about the author