Arne Melchior

Arne Melchior

Arne Melchior er samfunnsøkonom (dr. polit. fra Universitetet i Oslo), seniorforsker og leder for forskningsgruppen for internasjonal økonomi ved NUPI (Norsk utenrikspolitisk institutt). Han har i mer enn 25 år forsket på internasjonal handel og handelspolitikk, økonomisk geografi og utvikling. Før dette arbeidet han med internasjonale handelsforhandlinger i det daværende handelsdepartement.

Books by Arne Melchior