Choose format

In stock
NOK 599

Internasjonal markedsføring

9. utgave
«Internasjonal markedsføring» tar opp bedriftens utfordringer på utemarkedene og presenterer konkrete forslag til hvordan ulike situasjoner bør angripes.

Siden 1980-tallet har utviklingen gått i retning av en globalisert og mer integrert verden. I løpet av kort tid er Norges viktigste handelspartner EU gått inn i resesjon, mens land som Kina, Brasil og India er blitt blant de viktigste aktørene på verdensmarkedet.

Dette er bakteppet for "Internasjonal markedsføring". Boken er rikt illustrert ved hjelp av praktiske eksempler fra norsk næringsliv. 9. utgave av denne klassiske læreboken har vært gjenstand for en generell oppdatering, og blant annet kritiske suksessfaktorer i internasjonal strategiutvikling er viet større plass.

"Internasjonal markedsføring" henvender seg til:
* studenter på universitets- og høyskolenivå
* praktikere fra næringslivet som ønsker støtte i utviklingen av bedriftens internasjonale markedsstrategi
* politikere, embetsmenn og ansatte i forvaltningen som ønsker å forstå hva som styrer bedriftenes internasjonale strategiutvikling

Detailed information

  • Pages: 480
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215024790
  • Publication date: 16.01.2015
  • Book group: 212

Carl Arthur Solberg

Carl Arthur Solberg er professor i internasjonal markedsføring ved Handelshøyskolen BI. Han har sin siviløkonomutdannelse fra l¿Université de Neuchâtel (Sveits) og sin Ph.D.-grad fra Strathclyde University i Glasgow. Gjennom sitt arbeid i Norges Eksportråd og Saga Petrokjemi AS & Co, samt gjennom mange års forskning og konsulentvirksomhet, har Solberg opparbeidet dyp innsikt i norsk næringslivs utfordringer på en stadig mer global arena.
More about the author