Carl Arthur Solberg

Carl Arthur Solberg

Carl Arthur Solberg er professor i internasjonal markedsføring ved Handelshøyskolen BI. Han har sin siviløkonomutdannelse fra l¿Université de Neuchâtel (Sveits) og sin Ph.D.-grad fra Strathclyde University i Glasgow. Gjennom sitt arbeid i Norges Eksportråd og Saga Petrokjemi AS & Co, samt gjennom mange års forskning og konsulentvirksomhet, har Solberg opparbeidet dyp innsikt i norsk næringslivs utfordringer på en stadig mer global arena.

Books by Carl Arthur Solberg