Choose format

Coming for sale
2/21/20
NOK 309

Internasjonalisering og juridisk metode

Særlig om EØS-rettens betydning i norsk rett, 2. utgave
De færreste områder i norsk rett er uberørt av internasjonale rettsregler. Den som skal ta stilling til innholdet av norsk rett, må derfor være i stand til å identifisere de internasjonale normer som har betydning for norsk rett, forstå dem, og avgjøre hvilken betydning de har for rettstilstanden i Norge. Denne boken tar sikte på å gi veiledning i dette.


I denne utgaven er opplegget beholdt, og fremstillingen er søkt tilpasset utviklingen i rettspraksis.

Boken er aktuell både for studenter, juristprofesjonen i sin alminnelighet og andre som er opptatt av internasjonaliseringens betydning for rettstilstanden i Norge.

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215042374
  • Publication date: 21.02.2020
  • Book group: 893

Finn Arnesen

Finn Arnesen er professor ved Nordisk institutt for sjørett og Senter for europarett ved Universitetet i Oslo. Arnesens forskningsområder er europarett, EØS-rett og petroleumsrett. Han ble Dr. juris i 1996 ved Universitetet i Oslo.
More about the author

Are Stenvik

Are Stenvik er dommer i Høyesterett. Han har tidligere vært advokat og partner i Advokatfirmaet BA-HR, der han hovedsakelig arbeidet med immaterialrett, kontraktsrett og erstatningsrett. Stenvik var i flere år professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, hvor han underviste i de samme fagene. Han har publisert en rekke arbeider innenfor forskjellige rettsområder, herunder "Kjennetegnsrett" (3. utg. 2011, sammen med Birger Stuevold Lassen) og "Patentrett" (3. utg. 2013).
More about the author