Are Stenvik

Are Stenvik

Are Stenvik er dommer i Høyesterett. Han har tidligere vært advokat og partner i Advokatfirmaet BA-HR, der han hovedsakelig arbeidet med immaterialrett, kontraktsrett og erstatningsrett. Stenvik var i flere år professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, hvor han underviste i de samme fagene. Han har publisert en rekke arbeider innenfor forskjellige rettsområder, herunder "Kjennetegnsrett" (3. utg. 2011, sammen med Birger Stuevold Lassen) og "Patentrett" (3. utg. 2013).

Books by Are Stenvik