Choose format

In stock
NOK 479

Internasjonalt samarbeid og internasjonal organisasjon

En innføring. 4. utgave
Internasjonalt samarbeid og internasjonal organisasjon drøfter forutsetninger og former for internasjonalt samarbeid.
Boken tar for seg mellomstatlige samarbeidsformer - hvordan stater samarbeider gjennom internasjonale (overstatlige) organisasjoner. Den er organisert i fire deler: første del ser på formål, former for og utviklingstrekk i internasjonalt samarbeid, andre del på internasjonale organisasjoners oppbygning og virkemåte. Del tre tilbyr en sammenliknende analyse, mens fjerde del diskuterer betydningen av statlig og ikke-statlig samarbeid.

Detailed information

  • Pages: 272
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215028279
  • Publication date: 08.08.2017
  • Book group: 214

Jon Hovi

Jon Hovi er professor ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo.
More about the author

Arild Underdal

Arild Underdal er professor ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo. Underdal har vært prorektor (1993-95) og rektor (2002-05) ved Universitetet i Oslo. Han har dessuten i to perioder hatt bistilling ved Senter for klimaforskning (CICERO).
More about the author