Choose format

In stock
NOK 439

Internasjonalt samarbeid og internasjonal organisasjon

En innføring. 4. utgave

Detailed information

  • Pages: 272
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215028279
  • Publication date: 08.08.2017
  • Book group: 214
Internasjonalt samarbeid og internasjonal organisasjon drøfter forutsetninger og former for internasjonalt samarbeid.
Boken tar for seg mellomstatlige samarbeidsformer - hvordan stater samarbeider gjennom internasjonale (overstatlige) organisasjoner. Den er organisert i fire deler: første del ser på formål, former for og utviklingstrekk i internasjonalt samarbeid, andre del på internasjonale organisasjoners oppbygning og virkemåte. Del tre tilbyr en sammenliknende analyse, mens fjerde del diskuterer betydningen av statlig og ikke-statlig samarbeid.

Jon Hovi

Jon Hovi er professor ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo.
More about the author

Arild Underdal

Arild Underdal er professor ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo. Underdal har vært prorektor (1993-95) og rektor (2002-05) ved Universitetet i Oslo. Han har dessuten i to perioder hatt bistilling ved Senter for klimaforskning (CICERO).
More about the author