Arild Underdal

Arild Underdal

Arild Underdal er professor ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo. Underdal har vært prorektor (1993-95) og rektor (2002-05) ved Universitetet i Oslo. Han har dessuten i to perioder hatt bistilling ved Senter for klimaforskning (CICERO).

Books by Arild Underdal